InfoMoldova

Ziua 75 – O reflectare a caracterului lui Isus

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.” – Galateni 5:22-23 „Primind Spiritul lui Hristos — spiritul iubirii neegoiste și al lucrării pentru alții — veți crește și veți aduce roade. Roadele Duhului…

Read MoreLong right arrow

Ziua 74 – O convingere salvatoare

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă „Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata. În ce priveşte păcatul, fiindcă ei nu cred în Mine; în ce priveşte neprihănirea, fiindcă Mă duc la Tatăl şi nu Mă veţi mai vedea; în ce priveşte judecata, fiindcă stăpânitorul lumii…

Read MoreLong right arrow

Ziua 73 – Spiritul adevărului

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă „Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al Meu…

Read MoreLong right arrow

Ziua 72 – Ajutor, Avocat, Sprijin

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă „Totuşi vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc, căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite.” – Ioan 16:7 „Duhul Sfânt era cel mai de seamă dar pe care-l putea cere de la Tatăl…

Read MoreLong right arrow

Ziua 71 – Când o furtună te ia prin surprindere!

de Paul Dysinger Tocmai îl puneam la somnul de prânz pe bebelușul nostru Ethan. Era o zi frumoasă și însorită. Câțiva nori se adunaseră în răcoarea după-amiezii. Și apoi a lovit. A lovit rapid și puternic. Ethan tocmai adormise când am auzit-o pe Natasha, soția mea, chemându-mă din sufragerie. Am ieșit din dormitor și m-am…

Read MoreLong right arrow

Ziua 70 – Legea iubirii

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă „Să nu credeți că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege înainte ca să se fi…

Read MoreLong right arrow

Ziua 69 – Reflectând lumina Lui

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă „Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate sa rămână ascunsa. Și oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic, si luminează tuturor celor din casa. Tot așa să lumineze si lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei sa vadă…

Read MoreLong right arrow

Ziua 68 – Savoarea lui Isus

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă „Voi sunteţi sarea pământului. Dar, dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic, decât să fie lepădată afară şi călcată în picioare de oameni.” Matei 5:13 „Sarea este prețuită pentru însușirile ei de a…

Read MoreLong right arrow

Ziua 67 – Ocărât pentru Adevăr

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă „Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe prorocii care au…

Read MoreLong right arrow

Ziua 66 – Privilegiul persecuției

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă „Ferice de cei persecutați din pricina dreptății, căci a lor este Împărăția Cerurilor” Matei 5:10 „Isus nu prezintă urmașilor Săi speranța de a ajunge la slavă și bogății pământești și de a avea parte de o viață ferită de încercări, ci El le prezintă privilegiul de a umbla împreună…

Read MoreLong right arrow