InfoMoldova

Ziua 85 – O moștenire virtuoasă

de Frank M. Hasel Bunicul meu, Franz Hasel, a fost pastor adventist de ziua a șaptea hirotonit în Germania. A fost înrolat în armată în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, împotriva voinței Lui. Pentru că bunicul meu și-a dorit să păzească poruncile lui Dumnezeu, inclusiv pe cea care spune „să nu ucizi”, a cerut…

Read MoreLong right arrow

Ziua 84 – Un nou început!

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă „Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale…

Read MoreLong right arrow

Ziua 83 – Importanța naturii

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă „Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului, ca s-o lucreze şi s-o păzească.” – Geneza 2:15 „Lui Isus Îi plăcea mult să adune poporul în jurul Său sub cerul albastru, pe vreo coastă înverzită de deal sau pe ţărmul de lângă lac. Aici,…

Read MoreLong right arrow

Ziua 82 – Cumpătarea

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă „Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.” – Galateni 5:16 „Dacă puterea unui apetit răsfățat are o influență atât de mare asupra rasei umane, încât a fost nevoie de însuși Fiul lui Dumnezeu să sufere un post de aproape șase săptămâni pentru a-i…

Read MoreLong right arrow

Ziua 81 – O minte sănătoasă

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă „Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvîrşită.” Romani 12:2  „Atât puterile fizice, cât și cele mintale, împreună cu sentimentele, trebuie astfel instruite, încât să poată atinge cea…

Read MoreLong right arrow

Ziua 80 – Vindecarea fizică

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă „Domnul îl sprijineşte, când este pe patul de suferinţă: îi uşurezi durerile în toate boalele lui” Psalmul 41:3  „Dumnezeu dorește să readucă sănătatea celui bolnav astăzi, ca și atunci când Duhul Sfânt a rostit aceste cuvinte prin psalmist. Iar Hristos este astăzi același Medic plin de compasiune care…

Read MoreLong right arrow

Ziua 79 – Vindecare Spirituală

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă „Vindecă-mă Tu, Doamne, şi voi fi vindecat; mântuieşte-mă Tu, şi voi fi mântuit, căci Tu eşti slava mea! – Ieremia 17:14 „Paraliticul a găsit în Hristos vindecare atât pentru suflet, cât și pentru trup. El avea nevoie de sănătate sufletească înainte să se poată bucura de sănătate trupească. Înainte…

Read MoreLong right arrow

Ziua 78 – Nu te mai ingrijora, doar ai incredere

de Sikhu Daco Atunci cand s-a născut primul nostru copil, am citit tot ce se putea citi despre pericolele din primele lui luni de viață. La urma urmei se spune că este mai bine să fii informat dinainte, nu-i așa? Era un copilaș complet sănătos, avea zece degete la mâini, zece la picioare, iar scorul…

Read MoreLong right arrow

Ziua 77 – Împuterniciți pentru a sluji

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă „Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” – Fapte 1:8 „Nu toți slujitorii lui Dumnezeu au aceleași daruri, însă toți sunt lucrătorii Săi. Fiecare trebuie…

Read MoreLong right arrow

Ziua 76 – Cel mai bun dar

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă „Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!” – Luca 11:13 „Domnul este mult mai binevoitor să dea Duhul Sfânt celor care Îl slujesc decât sunt…

Read MoreLong right arrow