Texte și semnificații

Se răzgândește Dumnezeu?

În Exodul 32:14 citim: “Domnul S-a lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului Său." (Exodul 32:14) Ideea că Dumnezeu Se căiește nu pare să fie compatibilă cu ideea unui Dumnezeu veșnic și neschimbător, ale cărui planuri au fost întemeiate înainte de facerea lumii: “Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb”…

Read MoreLong right arrow

Ce fel de vin a făcut Isus la nunta din Cana?

Și (nunul mare) i-a zis: „Orice om pune la masă întâi vinul cel bun şi, după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puţin bun, dar Tu ai ţinut vinul cel bun până acum” (Ioan 2:10). Ioan 2 ne spune că la o nuntă la care a participat Isus s-a terminat vinul…

Read MoreLong right arrow

De ce nu au murit Adam şi Eva imediat după ce au mâncat din fructul oprit?

În Geneza 2:16,17, citim: „Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: «Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreşit.»” Citind Biblia mai departe, descoperim că cei doi nu au murit în…

Read MoreLong right arrow

Ne îndeamnă Hristos să folosim bogăţiile obţinute pe nedrept?

„Şi Eu vă zic: Faceţi-vă prieteni cu ajutorul bogăţiilor nedrepte, pentru ca, atunci când veţi muri, să vă primească în corturile veşnice.” (Luca 16:9) Versetul se află spre finalul parabolei ispravnicului necredincios din Luca 16:1-13. În parabolă, un stăpân îi cere administratorului său necinstit să-și facă socotelile finale, pentru că urma să fie concediat. Administratorul…

Read MoreLong right arrow

Ce înseamnă botezul pentru morţi?

În 1 Corinteni 15:29 citim: „Altfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morţi? Dacă nu învie morţii nicidecum, de ce se mai botează ei pentru cei morţi?” La întrebarea: Ce înseamnă botezul pentru morţi, am fi dorit să avem un răspuns uşor. Dificultatea textului e dată de faptul că versetul este foarte…

Read MoreLong right arrow

I-a spus Dumnezeu lui Samuel să mintă?

Samuel a zis: „Cum să mă duc? Saul are să afle şi mă va ucide.” Şi Domnul a zis: „Să iei cu tine un viţel şi să zici: «Vin să aduc o jertfă Domnului.»” (1 Samuel 16:2) Întrebarea ce se ridică din pasaj e clară: Îl învață Dumnezeu pe Samuel să mintă? Răspunsul cel mai…

Read MoreLong right arrow

A dat Dumnezeu legi care nu sunt bune?

În Ezechiel 20:25 citim: „Ba încă le-am dat şi legi care nu erau bune şi porunci prin care nu puteau să trăiască.” Nicăieri în Vechiul Testament nu este descrisă vreo poruncă sau vreo lege divină ca nefiind bună. Chiar în Ezechiel 20 citim ideea standard din Biblie: „Le-am dat legile Mele şi le-am făcut cunoscute…

Read MoreLong right arrow

Are biserica puterea de a ierta păcatele?

În Ioan 20:22,23, citim: „După aceste vorbe, a suflat peste ei şi le-a zis: «Luaţi Duh Sfânt! Celor ce le veţi ierta păcatele vor fi iertate şi celor ce le veţi ţine vor fi ţinute.»” Pasajul acesta a fost mereu subiect de controversă între creştinismul istoric – ortodox şi catolic – şi protestantism. Prin acest…

Read MoreLong right arrow

Se mai poate pocăi creştinul apostat?

Căci cei ce au fost luminaţi odată şi au gustat darul ceresc şi s-au făcut părtaşi Duhului Sfânt şi au gustat Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu şi puterile veacului viitor, şi care totuşi au căzut, este cu neputinţă să fie înnoiţi iarăşi şi aduşi la pocăinţă, fiindcă ei răstignesc din nou, pentru ei, pe…

Read MoreLong right arrow

„Să nu ucizi!” şi acţiunile divine

Moartea este consecinţa păcatului (Romani 6:23). Pedeapsa capitală pe care Dumnezeu a legiferat-o în Biblie, pierderea vieţilor omeneşti în cadrul războiului sau uciderea accidentală nu intrau sub incidenţa poruncii a şasea şi nu erau considerate crime. Pentru ocrotirea binelui social, pentru eliminarea celui care ameninţă viaţa, uneori pedeapsa capitală era soluţia care funcţiona în lumea…

Read MoreLong right arrow