Rugăciune

10 zile de rugăciune 2020

În timpul celor Zece Zile de Rugăciune din 2020, în perioada 8 - 18 ianuarie 2020, vă invităm să experimentați binecuvântările promise ale  Duhului Sfânt. Înainte de a Se înălța la cer, Domnul Isus ne-a dat făgăduința: ”Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în…

Read MoreLong right arrow

Burundi: Apel urgent la rugăciune #Pray4Burundi

Rog fierbinte toți credincioșii adventiști de ziua a șaptea și credincioșii din alte confesiuni religioase din toată lumea să se roage pentru membrii și Biserica Adventistă din Burundi, cărora le este încălcată în mod sistematic libertatea religioasă. Timp de peste șase luni, guvernul țării central-africane a intensificat hărțuirile și abuzurile împotriva Bisericii Adventiste de Ziua…

Read MoreLong right arrow

10 zile de rugăciune 2019

Ne bucurăm atât de mult că putem începe acest an cu rugăciune. Dumnezeu a făcut multe minuni în anii trecuți atunci când L-am căutat cu post și rugăciune. Duhul Sfânt a adus redeșteptare, convertiri, o reînnoire a pasiunii pentru evanghelizare și vindecarea relațiilor. Rugăciunea este într-adevăr locul de naștere al redeșteptării! În perioada 9 - 19…

Read MoreLong right arrow

Ziua 11- Viață mai îmbelșugată

Acest ultim Sabat, ar trebui să fie un timp de mare bucurie petru tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine și pentru biserica ta în timpul celor Zece Zile de Rugăciune. Programați ziua pentru a sărbători bunătatea și puterea lui Dumnezeu. Analizați modul în care ați experimentat revărsarea Duhului Sfânt în timpul ultimelor zece…

Read MoreLong right arrow

Ziua 10 – Hristos reflectat în vecinătate

Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului. Faptele 1:8

Read MoreLong right arrow

Ziua 8 – Hristos reflectat în familie

Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii, pentru că dragostea este din Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi-L cunoaşte pe Dumnezeu! 1 Ioan 4:7

Read MoreLong right arrow

Ziua 9 – Hristos reflectat în biserică

Eu în ei, şi Tu în Mine – pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine. Ioan 17:23

Read MoreLong right arrow

Ziua 7 – O viață care binecuvântează pe alții

Cel ce crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, aşa cum zice Scriptura! Ioan 7:38

Read MoreLong right arrow

Ziua 5 – Mai mult decât biruitori

Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Romani 8:37

Read MoreLong right arrow

Ziua 6 – Bucurie în ascultare

Mă desfăt în poruncile Tale, căci le iubesc. Psalmii 119:47

Read MoreLong right arrow