100 zile de rugaciune

S-au terminat cele 100 de zile de rugăciune… Ce urmează?

Vrem sa îți mulțumim pentru participarea ta la cele 100 de zile de rugăciune alături de zeci de mii de frați și surori din jurul lumii! Îți mulțumim că te-ai rugat, că nu ai lăsat ca această pandemie să te descurajeze, ci punându-ți încrederea în Isus și chiar angajându-te să ajungi la oameni pentru a fi o…

Read MoreLong right arrow

Ziua 100 – Voi merge… până la sfârșit

„Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” – Faptele apostolilor 1:8  „Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe…

Read MoreLong right arrow

Ziua 99 – Voi merge… în toată lumea

„Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod”. – Apocalipsa 14:6  „Dumnezeu vă oferă cu o mână credință — prindeți-vă de brațul Lui cel puternic — iar cu cealaltă mână vă oferă iubire…

Read MoreLong right arrow

Ziua 98 – Voi merge… la cei din orașul meu

„Urmăriţi binele cetăţii în care v-am dus în robie şi rugaţi-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei!” – Ieremia 29:7  „Simt că trebuie să subliniez necesitatea de a vă croi drum spre orașele mari. De ani de zile, Domnul ne-a tot îndemnat să ne facem această datorie, dar cu toate…

Read MoreLong right arrow

Ziua 97 – Mă voi duce… la colegii mei de clasă

„Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede…” – Romani 1:16 „Aplicați religia în școala vieții, în casa voastră, în toate căutările voastre.”  – Solii către tineret, p. 36 „[Satana] știe foarte bine că nu există nici o altă grupare care poate face atât de mult…

Read MoreLong right arrow

Ziua 96 – Voi merge… la colegii mei de serviciu

„Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.” – Matei 5:16  „Potrivit cu lumina pe care mi-a dat-o Dumnezeu, știu că astăzi cauza Sa are mare nevoie de reprezentanți vii ai adevărului Bibliei. Pastorii hirotoniți nu sunt…

Read MoreLong right arrow

Ziua 95 – Voi merge… la prietenii mei

„Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.” – Ioan 15:13  „Fiecare membru al bisericii ar trebui să considere ca fiind o datorie deosebită a lui aceea de a lucra pentru cei care trăiesc în vecinătatea lui. Cercetați cum puteți ajuta mai bine pe cei care nu se interesează de…

Read MoreLong right arrow

Ziua 94 – Mă voi duce… la vecinii mei

„Iar a doua este următoarea: ‘Să-l iubeşti pe semenul tău ca pe tine însuţi.’ Nu există altă poruncă mai mare decât acestea.” (Marcu 12:31) „Cea dintâi lucrare a creștinilor este să fie uniți în familie. Apoi, aceasta se va extinde asupra vecinilor de aproape și de departe. Cei care au primit lumină trebuie să lase…

Read MoreLong right arrow

Ziua 93 – Mă voi duce… la familia mea

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă „Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă și este mai rău decât un necredincios.” – 1 Timotei 5:8 „. . . trebuie să fii serios, hotărât să-ți faci datoria în căminul tău și să-i iei…

Read MoreLong right arrow

Ziua 92 – Știm cum se termină povestea

de Mark Finley Unul dintre motivele principale pentru care nu trebuie să trăim în teamă, consumați de griji și anxietate este acela că știm cum se termină povestea. Știm că nu boala va avea ultimul cuvânt, ci Hristos. Știm că pandemia COVID-19, sau orice alt virus, dezastru natural, calamitate sau război nuclear nu vor distruge…

Read MoreLong right arrow