Archives

Hirotonire pastorală a șase noi pastori în Conferința Moldova

22 aprilie 2017 a constituit pentru Conferința Moldova un Sabat plin de încărcătură spirituală și emoție. Într-o atmosfera solemnă, la Biserica Adventistă din Bacău Centru, șase pastori asistenți ce au lucrat ca slujitori ai evangheliei au fost hirotoniți, confirmând prin aceasta înalta chemare de pastor al Evangheliei.

Read MoreLong right arrow

Vino la Zilele Institutului Teologic Adventist 2017

În acest an evenimenul Zilele Institutului Teologic Adventist se va organiza în perioada 12-14 mai 2017 în campusul din Cernica. Pentru 80 de tinerii care doresc să participe la acest eveniment se oferă cazare și masă gratuit. Invitat special prof. dr. Ranko Stefanovic, de la Universitatea Andrews din SUA.

Read MoreLong right arrow

Convenția națională adventistă de asistență și misiune socială

A doua ediție a Convenției naționale adventiste de asistență și misiune socială va fi organizată de Institutul Teologic Adventist și Uniunea de Conferințe a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România în colaborare cu Centrul de Formare Continuă și Evaluare a Commpetențelor în Asistență Socială și ADRA România. Evenimentul va avea loc în perioada…

Read MoreLong right arrow

Biserica Adventistă adoptă un nou sistem global de identitate vizuală

Numele Bisericii poate fi scris în 91 de limbi cu noul font „Advent Sans”

Read MoreLong right arrow