Archives

Congresul Medical al Studenților și Rezidenților Adventiști 2016

În perioada 2 - 5 martie 2016 la Centrul de Medicină Lifestyle Herghelia, va avea loc Congresul Medical al Studenților și Rezidenților Adventiști. Evenimentul este organziat de Departamentul Sănătate al Uniunii de Conferințe a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea în colaborare cu Centrul de Medicină Lifestyle Herghelia și Asociația Studențească AMiCUS.

Read MoreLong right arrow

Convenția Apicultorilor din Moldova

Departamentul Tineret al Conferinței Moldova organizează Convenţia Apicultorilor din Moldova în perioada 26 - 28 februarie 2016 la Centrul Brazi de la Vama, jud. Suceava. Sunt invitaţi specialişti în domeniul apicol recunoscuţi în toată ţară dar şi pe plan european.

Read MoreLong right arrow

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România susține reformularea articolului 48, aliniatul 1, din Constituția României

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România solicită public și încurajează susținerea practică a tuturor demersurilor de modificare a articolului 48, aliniatul 1, din Constituţia României, având ca scop o definire explicită și neinterpretabilă a familiei.

Read MoreLong right arrow

Olimpiada de științe

Deoarece majoritatea olimpiadelor de ştiinţe din şcolile de stat au loc sâmbăta, venim în întâmpinarea acelor copii care excelează la materiile respective, preluând etapele superioare celei pe şcoală (care de regulă nu este sâmbăta), prin organizarea la nivel de conferinţă apoi de uniune a acestor olimpiade.

Read MoreLong right arrow

Ziua 11- Viață mai îmbelșugată

Acest ultim Sabat, ar trebui să fie un timp de mare bucurie petru tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine și pentru biserica ta în timpul celor Zece Zile de Rugăciune. Programați ziua pentru a sărbători bunătatea și puterea lui Dumnezeu. Analizați modul în care ați experimentat revărsarea Duhului Sfânt în timpul ultimelor zece…

Read MoreLong right arrow

Ziua 10 – Hristos reflectat în vecinătate

Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului. Faptele 1:8

Read MoreLong right arrow

Ziua 9 – Hristos reflectat în biserică

Eu în ei, şi Tu în Mine – pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine. Ioan 17:23

Read MoreLong right arrow

Ziua 8 – Hristos reflectat în familie

Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii, pentru că dragostea este din Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi-L cunoaşte pe Dumnezeu! 1 Ioan 4:7

Read MoreLong right arrow

Ziua 7 – O viață care binecuvântează pe alții

Cel ce crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, aşa cum zice Scriptura! Ioan 7:38

Read MoreLong right arrow

Mai buni și mai frumoși prin muzică la Matca și Mărășești

Îndemnați de Spiritul Profetic să folosim fiecare ocazie pentru a face misiune, elevii Școlii Gimnaziale Adventiste Matca, împreună cu doamna profesoară Ana Maria Nunu, în parteneriat cu Biserica Adventista Matca 1 și 2, alături de părinți, au prezentat cu ocazia sarbătorilor de iarnă un program special pentru autoritățile locale ale comunei Matca și ale orașului…

Read MoreLong right arrow