Ziua 94 – Vineri, 26 iunie

Pregătirea pentru persecuție

Pasaj biblic de meditat: 1 Petru 4:7-19

Verset cheie: ”Preaiubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi” 1 Petru 4:12

Deși tema noastră finală este ”Pregătirea pentru ceruri”, cred că este important să ne amintim că înainte de a merge în ceruri, va trebui să întâmpinăm încercări destul de grele.

De pe vremea când eram o fetiță, îmi amintesc de faptul că părinții mei mă învățau despre încercările și persecuția care aveau să vină asupra poporului lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. Mă revăd citind povestiri despre martiri creștini: valdenzii, John Wycliff, Hus și Ieronim și alții care au stat cu credincioșie pentru Isus și au plătit sacrificiul suprem renunțând la viețile lor. Curajul neînfricat și credința lor m-au inspirat și m-am rugat întotdeauna ca Dumnezeu să-mi dea același curaj dacă mi se va cere vreodată să înfrunt moartea pentru Hristos.

Și totuși – în timp ce mulți creștini din toată lumea suferă pentru credința lor, chiar și astăzi – am fost înconjurată de pace și nu de persecuție, în cea mai mare parte a vieții mele, aici în vest. De ce?

”Apostolul Pavel spune că „toți cei care vor să trăiască cu evlavie în Isus Hristos vor fi prigoniți”. (2 Timotei 3, 12). Atunci de ce persecuția pare că a slăbit într-o mare măsură? Singurul motiv este că biserica s-a conformat cerințelor lumii și nu mai trezește nici o împotrivire. Religia care este la modă în zilele noastre nu are caracterul curat și sfânt pe care l-a avut credința creștină în zilele lui Hristos și ale apostolilor Săi. Datorită spiritului de compromis cu păcatul, din cauză că marile adevăruri ale Cuvântului lui Dumnezeu sunt privite cu indiferență, pentru că este atât de puțină evlavie în biserică, creștinismul este în aparență atât de popular în lume. Să se producă o reînviorare a credinței și puterii din prima biserică, și atunci spiritul persecuției va fi reînviat, iar flăcările persecuției vor fi iarăși aprinse. (Tragedia veacurilor, p. 48).

Da, am adormit. Cu toate acestea, cred că Dumnezeu Își trezește poporul chiar acum și pot să văd având loc o redeșteptare a adevăratei evlavii în inimile multora. În același timp, persecuția spirituală pare a fi în creștere și e tot mai aproape de casă. Acest fapt n-ar trebui să ne surprindă. În loc să ne fie teamă, haideți să ne ridicăm capetele și să ne bucurăm, știind că răscumpărarea noastră se apropie.

Amintiți-vă că, același Dumnezeu care a dat curaj și putere martirilor din biserica primară ne va da și nouă putere atunci când vom avea nevoie de ea (Deuteronom 33:25). Dar trebuie să ne pregătim și noi și familiile noastre. Cum? Pregătindu-ne inimile!

”Creștinii trebuie să se pregătească pentru ceea ce va veni curând asupra lumii, ca o surpriză copleșitoare, și această pregătire trebuie să fie făcută prin studiul sârguincios al Cuvântului lui Dumnezeu și prin străduința de a se conforma întocmai principiilor acestuia.” (Evenimentele ultimelor zile, p.66). ”În timpul marelui conflict, nu va rezista nimeni, în afară de aceia care și-au întărit mintea cu adevărurile Bibliei.”(ibid.)

Vedeți, cheia pregătirii pentru a muri în viitor este aceea de a învăța să mori astăzi. Să mor zilnic față de eu, față de agenda mea față de visurile și planurile mele, față de chemarea lumii. Să caut să trăiesc numai pentru Hristos. Apoi, pe măsură ce studiez Cuvântul Său, strâng făgăduințele Sale în inima mea (e cea mai bună rezervă pe care o pot face) și învăț să trăiesc prin credință și rugăciune (petrecând mult timp în rugăciune, luptându-ne pentru salvarea altora),voi crește tot mai puternic prinzându-mă de Isus. Zilele care vor veni nu vor fi ușoare. Să nu mușamalizăm adevărul. Dar făgăduințele lui Dumnezeu ne vor ajuta să trecem cu bine dacă ne agățăm de El. Să nu așteptăm până ce vom fi în foc pentru a învăța aceste lecții de credință și încredere. Să le învățăm astăzi!

Provocarea unei rugăciuni din inimă

Tată ceresc, ne spui să ne așteptăm la persecuție și încercări în călătoria noastră către căminul ceresc și totuși, când trecem prin ele adesea Te întrebăm și ne întrebăm dacă nu ne-ai părăsit. Te rugăm să ne ierți, Tată, pentru că avem o credință atât de slabă și de șovăitoare. Știm că timpurile ce vor veni vor fi mult mai grele decât ne putem imagina, dar Tu ai promis că niciodată nu ne vei lăsa , nici nu ne vei părăsi. Învață-ne cum să ne prindem de Tine cu o credință care nu poate fi clătinată, oricare ar fi simțămintele sau sentimentele noastre, oricât ar fi de mare presiunea asupra noastră. Învață-ne să ne bazăm pe Cuvântul Tău (Isaia 8:20). Întărește-ne ca să putem sta și să Te putem onora! Ajută-ne să fim credincioși până la sfârșit! În numele lui Isus, Te rugăm, Amin.

Scris de: Melody Mason

MOTIVE DE RUGĂCIUNE

  1. Rugați-vă pentru o revărsare atât de bogată a Duhului Sfânt la această sesiune a Conferinței Generale, încât să fie evident pentru toți că Dumnezeu este la lucru în biserica Sa și că El a auzit rugăciunile noastre stăruitoare.
  2. Rugați-vă ca toți delegații și participanții să-și facă o prioritate din a petrece timp la picioarele lui Isus în fiecare dimineață, înainte de a petrece timp în lucrare – nu un timp în grabă, ci timpul necesar pentru a fi tari în Domnul.
  3. Rugați-vă pentru solia specială din Sabat dimineață, care va fi prezentată de G.T. Ng pe 4 iulie, ca Dumnezeu să-l binecuvânteze și să vorbească prin el.
  4. Rugați-vă pentru darurile speciale pentru misiune care se vor strânge în ultimul Sabat, cel din 11 iulie, pentru a finanța mii de proiecte misionare ce vor fi implementate de tinerii din toată lumea.
  5. Rugați-vă pentru programul de închidere, din seara Sabatului din 11 iulie, program intitulat ”Marșul misiunii”, cunoscut înainte sub numele de ”Parada Națiunilor”. Fie ca Dumnezeu să fie slăvit.
  6. Rugați-vă ca cei care părăsesc poziții de conducere să poată pleca cu grație, iar cei care intră pe poziții de conducere să facă acest lucru cu umilință, recunoscând că nu pot face nimic prin ei înșiși, ci doar prin puterea lui Dumnezeu!
  7. Rugați-vă pentru claritate în gândire și concentrare pentru toți delegații pe durata întrunirilor importante și de luare a deciziilor.
  8. Rugați-vă ca oamenii să plece în fiecare zi de la Alamodome, la prânz și seara, lăudând pe Dumnezeu pentru modul în care lucrează și ce face în inimile și viețile lor, în loc de a vorbi despre păreri diferite sau discuții obișnuite.
  9. Rugați-vă ca Duhul Sfânt să fie revărsat asupra conducătorilor și delegaților Diviziunii Inter-Americane în timp ce-și pregătesc inimile pentru Sesiunea Conferinței Generale.
  10. Rugați-vă pentru revărsarea Duhului Sfânt asupra conducătorilor și delegaților Diviziunii Nord Americane în timp ce-și pregătesc inimile pentru Sesiunea Conferinței Generale.

”Rugăciunile tale pot fi înălțate cu o insistență care nu va accepta refuzul. Aceasta este credință!” În locurile cerești, p.73

”Domnul este bun cu cine nădăjduiește în El, cu sufletul care-L caută. ” Plângeri 3:25

Preluare de pe redesteptaresireforma.wodpress.com

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *